انعقاد هشت تفاهم‌نامه همکاری میان منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و سایر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور

انعقاد هشت تفاهم‌نامه همکاری میان منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و سایر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور

در حاشیه همایش ملی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی که پنجم و ششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در مشهد مقدس و با حضور کلیه مدیران، معاونین و مدیران مستقل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، با هدف هم‌افزایی در حوزه زنجیزه تأمین، لجستیک، انتقال تجربیات، استفاده حداکثری از ظرفیت کریدورهای شرقی_غربی و شمالی_جنوبی، فروش و بازاریابی، هشت تفاهم‌نامه همکاری میان منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و سایر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور منعقد شد.


ثبت نظر