معرفی شرکت

معرفی شرکت

سازمان مسئول منطقه بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که این سازمان نیز به‌منظور تمرکز فعالیت‌های مربوط به طرح احداث و بهره‌برداری از این منطقه ویژه، شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار را در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به شماره ثبت ۲۹۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۱۳۷۶۴ به عنوان شرکت سهامی خاص تأسیس و مسئولیت اجرای طرح را به آن شرکت واگذار نمود.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان سهامدار عمده شرکت (۹۹%) و تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه آن سازمان به عنوان سایر صاحبان سهام شرکت می‌باشند. مرکز اصلی و آدرس ثبتی شرکت شهر گرمسار، دهستان لجران، آبادی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، جاده تهران گرمسار، بلوار اصلی، کد پستی ۳۵۸۸۱۵۰۸۰۱ است.

    موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت این شرکت، فراهم نمودن و ایجاد امکانات لازم به منظور اجرایی نمودن الزامات قانونی مندرج در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و برقراری زمینه‌های استفاده از مزایا و ظرفیت‌های قانون مذکور و سایر مقررات مربوطه شامل موارد زیر است:

 • تهیه و تدوین طرح‌های جامع و کالبدی منطقه ویژه
 • طراحی، مهندسی، ساخت و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز، مخابرات و... طبق قوانین و مقررات کشور و مناطق ویژه
 • فراهم آوردن شرایط جذب سرمایه‌گذاری و هدایت آن‌ها در جهت رشد و توسعه بخش‌های زیربنایی و سایر صنایع مرتبط
 • فراهم آوردن شرایط جهت احداث واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و معدنی
 • ایجاد زمینه‌های مناسب جهت تسهیل و تسریع در اجرای پروژه‌ها و توسعه منطقه ویژه با استفاده از مزایا و امتیازات عمومی یا اختصاصی مترتب بر مناطق ویژه
 • ایجاد بستر و زمینه‌های مناسب برای هر گونه فعالیت‌های تجاری، خدماتی، بازرگانی و صنعتی دیگر
 • صدور مجوز و پایان کار برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی ساختمانی، فرهنگی، آموزشی و خدماتی مطابق با سیاست‌ها و مقررات دولت مربوط به مناطق ویژه
 • ایجاد زمینه‌های مناسب جهت اعمال و اجرای تسهیلات و معافیت‌های مقرر در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن در مورد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی
 • حراست و نگهداری کالاها، تجهیزات و دستگاه‌های سرمایه‌گذاران در محدوده منطقه ویژه با بهره‌گیری از توان و همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی منطقه ویژه
 • ایجاد تعامل و همکاری با دستگاه‌های اجرایی در جهت پیشبرد اهداف و مأموریت‌های شرکت مدیریت در منطقه ویژه
 • ارائه خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی و غیره
 • صدور کارت بازرگانی و تعیین ضوابط صدور کارت برای متقاضیان و فعالان اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
 • سایر مأموریت‌ها و وظایفی که در داخل و یا خارج محدوده قانونی سازمان و یا دبیرخانه شورای عالی آزاد و ویژه اقتصادی به شرکت مدیریت محول می‌شود.

    مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های منطقه و شرکت 

 • اساسنامه قانونی  شرکت
 • قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادی وآیین‌نامه اجرایی آن
 • قانون کار، تجارت و قوانین مالیاتی و قانون تأمین اجتماعی
 • بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه کشور
 • بخشنامه‌های شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور
 • سایر قوانین رسمی کشور و مصوبات هیئت وزیران
 • استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت
 • دستور العمل‌ها، مقررات ابلاغی از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان سهامدار عمده شرکت