تیم ما

تیم ما

محسن اتابکی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

ابراهیم شیخ

عضو موظف و رئیس هیئت مدیره

سیدجواد وهاب‌زاده

عضو موظف هیئت مدیره

معصومه میرآخورلی

مدیر مالی، اقتصادی و پشتیبانی

اشکان ذوالقدر

مدیر سرمایه‌گذاری، توسعه کسب و کار و تولید

پژمان آریامنش

مدیر مهندسی و توسعه زیرساخت

محمدعلی نظری

مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی