پرسش های متداول

پرسش های متداول

وظایف و معرفی عمومی منطقه

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا و با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به عنوان بند یازدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است.

به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رییس جمهور (رییس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امورخارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری و وزیر جهاد کشاورزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و دبیر شورا تشکیل می‌شود.

دبیر شورای مذکور توسط رییس جمهور تعیین می‌گردد.

وظایف و اختیارات هیئت وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورای مذکور تفویض می‌شود.

تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یاد شده به اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوعات یاد شده به وزیران عضو شورا تفویض می‌شود.

تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ضمن نظارت بر امور این مناطق، به عنوان ساختار ستادی، اجرای مصوبات شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را پیگیری می‌نماید.

سازمان مسئول منطقه بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به منظور تمرکز فعالیت‌های مربوط به طرح احداث و بهره‌برداری از این منطقه ویژه، شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار را در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۱ تأسیس و مسئولیت اجرای طرح را به آن شرکت واگذار نمود. لذا این شرکت دولتی محسوب می‌شود.

توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از محل بودجه عمومی کشور و درآمدهای اختصاصی منطقه

بر طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته دوره ساخت کامل منطقه ویژه ۱۰ سال و پیش‌بینی برای تکمیل واگذاری‌ها و بهره‌برداری کامل ۲۰ سال است.

بر اساس طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد و ویژه رسیده است.

ردیف

عنوان

منطقه آزاد تجاری-صنعتی

(قانون چگونگی اداره مناطق آزاد)

مناطق ویژه اقتصادی

(قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه)

۱

مقررات روادید اتباع خارجی

بدون نیاز به اخذ قبلی روادید

الزام به دریافت ویزا

۲

اشتغال اتباع خارجی

مطابق با قوانین مناطق آزاد

مطابق با قوانین مناطق آزاد

۳

معافیت گمرکی برای کالاهای ساخته شده و تولید شده

معافیت در مجموع ارزش افزوده و مواد داخلی بکار رفته در تولید محصول، هنگام ورود به کشور

مطابق با قوانین مناطق آزاد

۴

امکان ورود کالا و مواد اولیه بدون پرداخت عوارض گمرکی، سود بازرگانی

مجاز است

مجاز است

۵

صادرات کالا، تجهیزات و مواد اولیه از داخل کشور به منطقه

مطابق با قانون مناطق، نقل و انتقال داخلی محسوب می گردد

مطابق با قانون مناطق، نقل و انتقال داخلی محسوب می گردد

۶

صادرات کالا و تجهیزات از منطقه به خارج

1. بدون تغییرات به خارج کشور مشمول مقررات صادرات سرزمین اصلی می باشد. 2. پس از اعمال تغییرات در کالا و تجهیزات مشمول مقررات منطقه می باشد

مطابق با قوانین منطقه آزاد

۷

ورود کالای تجاری از منطقه به سرزمین اصلی

مطابق مقررات صادرات و واردات سرزمین اصلی (با برخی تسهیلات)

مطابق مقررات صادرات و واردات سرزمین اصلی

۸

ترانزیت کالا از / به مناطق

بدون محدودیت و مطابق با دستورالعمل ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران

مطابق با قوانین مناطق آزاد

۹

امکان مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی طبق این مقررات می توانند مستقلا و یا با مشارکت سازمان و شرکت های تابع آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزادسرمایه گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می شود.

مطابق با قوانین مناطق آزاد

۱۰

ثبت شرکت

طبق ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد امکان ثبت شرکت با مالکیت 100 % خارجی وجود دارد

امکان ثبت توسط شخص حقوقی بدون ملاحظه میزان مشارکت سهام داخلی و خارجی وجود دارد

۱۱

پوشش ریسک های غیر تجاری سرمایه گذاری

بر اساس قانون مناطق آزاد

بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کشور

۱۲

مالیات بر ارزش افزوده

1. نقل و انتقال کالا در داخل منطقه معاف. 2. هنگام ورود کالا به سرزمین اصلی مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده سرزمین اصلی-3 انجام خدمات در محدوده منطقه معاف است

مطابق با قوانین مناطق آزاد

۱۳

مدت توقف کالا و مواد اولیه در محدوده منطقه

بر اساس نظر سازمان منطقه تعیین می گردد

بر اساس نظر سازمان منطقه تعیین می گردد

۱۴

تضمین کامل سرمایه های خارجی و سود حاصل از آنها

موضوع ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در زمینه جلب و حمایت از سرمایه های خارجی

مطابق قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی کشور

۱۵

معافیت مالیاتی بر فعالیت های اقتصادی

معافیت 20 سال از زمان صدور پروانه بهره برداری مجوز فعالیت اقتصادی

معافیت 7 سال از زمان صدور پروانه بهره برداری مجوز فعالیت اقتصادی (در مناطق محروم 8 سال) با قابلیت افزایش با شروط مندرج در قانون

۱۶

اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی

مطابق مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق

مطابق با مقررات مناطق آزاد

۱۷

خرده فروشی کالا

مجاز است

صرفاً برای اتباع خارجی مجاز است

۱۸

ورود کالای همراه مسافر از مناطق به سرزمین اصلی

مجاز است

مجاز نیست

۱۹

فروش و نقل انتقال کالا به صورت تجاری

مجاز است

بر اساس قانون مناطق آزاد

۲۰

نقل و انتقال زمین

فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع داخلی بلا مانع و به اتباع خارجی ممنوع است. در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری و به تشخیص سازمان مجاز می باشد.

فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع داخلی و خارجی پس از اخذ پایان کار امکان دارد

۲۱

فعایت های بیمه ای

مطابق با مقررات مناطق آزاد

مطابق با مقررات بیمه ای کشور

۲۲

عملیات پولی و بانکی

مطابق با مقررات مناطق آزاد

مطابق با مقررات پولی و بانکی کشور

۲۳

انتقال ارز

بدون محدویت و با سهولت

وجود برخی محدویت ها برای انتقال ارز

۲۴

بورس

مطابق با آیین نامه مناطق (در حال تنظیم )

مطابق با مقررات بازار سرمایه

۲۵

استفاده از تسهیلات ارزی

به طور خاص وجود ندارد (از محل صندوق توسعه ملی)

وجود دارد

۲۶

پلاک خودرو خارجی

با پلاک مناطق آزاد تا شعاع مصوب مجاز است

مجاز نیست

پذیرش سرمایه گذاری در منطقه

صنایع مرتبط با فناوری‌های نو، صنایع چوب و انواع مصنوعات چوبی، صنایع غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی، صنایع نساجی، پوشاک و مصنوعات چرمی، صنایع شیمیایی و پایین‌دستی پتروشیـمی، صنایع برق، الکترونیک و صنایع دانش‌بنیان، صنایع خودرو، قطعه‌سازی و مراکز نمایشگاهی خودرو، صنایع ریلی، واگن‌سازی، احداث نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع تولیدی مرتبط

خدمات پشتیبان تولید، تعمیرگاه، انبار، پمپ بنزین، باربری، سردخانه و مراکز تعمیر و خدمات پس از فروش ماشین‌آلات، خدمات و مصالح ساختمانی، تعمیر و تجهیز ناوگان حمل و نقل

براساس قانون، سازمان هر منطقه می‌تواند علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کنند، بهای خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی را که رأساً در منطقه ارائه می‌کند، از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند. تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تأیید به شورای‌عالی ارائه می‌شود. شورا ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تأیید یا اصلاح تعرفه‌های مزبور اقدام کند، در غیر این صورت تعرفه‌های پیشنهادی تأیید شده تلقی خواهد شد.

خریدار موظف است هزینه انشعابات آب، برق، گاز و تلفن و هزینه تخصیص و مصرف برق، آب، گاز، فاضلاب، تلفن و سایر هزینه‌های ماهانه را نیز حسب مورد و تشخیص منطقه، به واگذارنده یا سازمان‌های دولتی پرداخت نماید. أخذ هزینه مجدد برای یک نوع خدمات انجام نمی‌شود. 

برای پذیرش فعالیت‌های صنعتی و خدماتی در منطقه پارامترهای زیر لحاظ می‌شود:

 • مجاز بودن تولید محصول بر اساس قوانین کشور
 • میزان آلایندگی و تناسب آن با شاخص‌های منطقه 
 • تناسب مساحت زمین درخواستی با تیراژ تولید و محصول تولیدی 
 • تناسب زمین درخواستی با حداقل و حداکثر مساحت قطعات موجود در زون صنعتی مربوطه

 

قطعات قابل واگذاری متناسب با نوع کاربری جانمایی می‌شوند. کاربری‌های صنعتی در زون تخصصی (متناسب با کد آیسیک) و کاربری‌های خدماتی در زون‌های مربوطه و متناسب با پیشرفت فیزیکی منطقه و سایر کاربری‌های قبلی واگذار می‌گردند.

مجوزهای قانونی

 • مذاکره اولیه با مدیریت سرمایه گذاری جهت بررسی دارا بودن شرایط لازم برای استقرار در منطقه
 • تکمیل فایل ورد پرسشنامه ایجاد واحدهای صنعتی و خدماتی و عمرانی منطقه ویژه گرمسار و ارسال آن به مدیریت سرمایه گذاری منطقه (دانلود پرسشنامه)
 • تکمیل فایل ورد پرسشنامه محیط زیستی طرح های متقاضی سرمایه گذاری منطقه ویژه گرمسار و ارسال آن به مدیریت سرمایه گذاری منطقه (دانلود پرسشنامه)
 • بررسی طرح و اعلام تاییدیه به متقاضی
 • تعیین قطعه مورد نظر، کارشناسی و تعیین و اعلام قیمت به متقاضی
 • پرداخت ۳۰% بهای زمین به صورت نقد و تحویل چک های اقساط توسط متقاضی
 • عقد قرارداد واگذاری
 • تحویل زمین

صدور جواز تأسیس مستلزم عقد قرارداد واگذاری زمین است. 

پس از عقد قراداد متقاضی نسبت به درج اطلاعات واحد صنعتی (که قبلاً آن‌ها را طی پرسشنامه ایجاد واحدهای صنعتی و خدماتی و عمرانی منطقه ویژه گرمسار به مدیریت سرمایه‌گذاری منطقه ارائه کرده) در سامانه صدور مجوزهای صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس khedmat.mimt.gov.ir اقدام می‌نماید. 

لازم به ذکر است که در هنگام ثبت نام در این سامانه می‌بایست در قسمت تعیین نام استان عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» و در قسمت تعیین شهرستان عبارت «گرمسار» انتخاب گردد.

پس از ثبت اطلاعات، جواز تأسیس صنعتی توسط مدیریت منطقه صادر و به متقاضی ارائه می‌گردد.

پس از احداث کارخانه و نصب ماشین‌آلات، با توجه به ظرفیت ماشین‌آلات نصب شده و خطوط تولید، ظرفیت تولید محصولات محاسبه و در پروانه بهره‌برداری که توسط مدیریت منطقه صادر  می‌شود، درج می‌گردد.

در صورت شامل شدن محصولات در حوزه محصولات دارویی، متقاضی نیازمند أخذ تأییدیه‌های لازم از سازمان غذا و دارو می‌باشد.

مجوزهای صادره توسط مدیریت منطقه به لحاظ قانونی معادل مجوزهای صادره توسط سایر دستگاه‌های اجرایی کشور در کلیه زمینه‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی در محدوده منطق ویژه اقتصادی گرمسار می‌باشد.

سازمان مسئول منطقه (شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار)

خیر. بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاست‌ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه می‌باشد.

بله و شرکت مدیریت منطقه تسهیلات خاصی را برای واگذاری زمین در این گونه سرمایه‌گذاری‌ها قائل گردیده است.

سرمایه گذاری خارجی

براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و با لحاظ شرایط مندرج در این قانون، اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد قابل انتقال به خارج است.

بله. ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکت‌هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آن‌ها و همچنین ثبت مالکیت‌های مادی و معنوی در منطقه امکان پذیر و بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.

در صورت سرمایه‌گذاری با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی (دارای مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران)، به‌ازای هر پنج‌درصد (۵%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌ درصد (۱۰%) و حداکثر تا پنجاه‌درصد (۵۰%) به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده اضافه می‌شود (در دوره‌ای که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده می‌باشد).

مسائل گمرکی

کلیه وظایف و اختیارات یک گمرک مستقل در کشور شامل رویه‌های واردات، صادرات، ترانزیت، کارنه تیر

به منظور حمایت از واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقرر گردید: واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و تجاری _ صنعتی به داخل کشور معادل نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته، به قیمت کل کالای تولیدی، بدون هرگونه محدودیتی مجاز و علاوه به عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیر مجاز و مجاز مشروط نیز نباشد. برای تسهیل محاسبه نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته، به قیمت کل کالای تولیدی یا درصد مجاز ورود کالاهای موضوع بند یک تصویب نامه فوق، از معادله زیر استفاده می‌گردد:

همچنین براساس ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۸۶/ت۳۵۳۶۱ک مورخ ۱۳۸۶/۳/۶ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی: تعیین ارزش افزوده موضوع ماده ۱۱ قانون برعهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، دبیرخانه و نماینده منطقه مربوطه است. 

تبصره۱ - مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در کالای تولیدی که توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین میشود کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به سایر نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق دولتی معاف می‌باشد. 

تبصره۲ - ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودی صرفاً به مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در آنجا تعلق خواهدگرفت.

توضیحات: 

 • تعرفه گمرکی هر یک از مواد اولیه وارداتی براساس میزان مصرف شده آن ماده اولیه در محصول و بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات توسط گمرک ج.ا.ا دریافت می‌شود. 
 • تعرفه گمرکی قابل پرداخت محصول، معادل مجموع تعرفه گمرکی مواد اولیه وارداتی به کار برده شده در آن می‌باشد.
 • ارزش مجموع مواد اولیه خارجی بر اساس نرخ تسعیر ارز رسمی کشور و با ارائه پروفورم تأمین‌کننده خارجی محاسبه می‌شود.

واردات ۳۳۱۹ قلم کالای موجود در لیست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل مواد اولیه تولیدی و واسطه‌ای ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازی به ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد.

این کالاها فقط منوط به رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند وارد شوند. به جز موارد ذکر شده در لیست‌های اعلامی گمرک، برای مابقی واردات باید ثبت سفارش صورت بگیرد. (مشاهده و دانلود لیست)

برای ثبت سفارش پس از دریافت کد شیما از سایت my.freezones.ir به سامانه جامع تجارت NTSW.ir مراجعه نمایید. (دانلود فایل راهنما)

بله؛ ماشین‌آلات و تجهیزات مادامی که در داخل منطقه ویژه هستند، از معافیت گمرکی برخوردارند.

برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات واحدهای صنعتی مستقر در منطقه أخذ کارت بازرگانی ضرورتی نداشته و جواز تأسیس صادره توسط هر منطقه در حکم کارت بازرگانی برای واردات این اقلام تلقی می‌شود. در صورت تمایل تولیدکننده برای فروش محصول تولیدی در منطقه به سرزمین اصلی یا صادر نمودن محصول، أخذ کارت بازرگانی برای این کار ضروری است.

پس از عقد قرارداد با منطقه، ثبت شرکت حقوقی (در صورتی که قرارداد واگذاری با شخص حقیقی انجام شده باشد) و أخذ جواز تأسیس صنعتی از منطقه، متقاضیان می‌توانند با  تشکیل پرونده در سایت NTSW.ir و ارایه مدارک مورد نیاز، و طی کردن مراحل مربوطه، نسبت به أخذ کارت بازرگانی اقدام نمایند.

فعالیت گمرک منطقه کاملاً مشابه سایر گمرکات کشور است.

بله؛ بر اساس قانون گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید.

بله؛ بخش خصوصی می‌تواند با خرید زمین از منطقه و احداث انبارهای مختلف (همدما، غیر همدما، روباز)، نسبت به ارائه خدمات انبارداری، تخلیه و بارگیری اقدام نماید. 

کلیه انبارهای منطقه، متعلق به بخش خصوصی یا دولتی می‌بایست با ثبت نام در سامانه انبارها به آدرس wms.freezones.ir، نسبت به احراز موقعیت خود اقدام نمایند.

مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه‌های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می‌گردد. 

بله؛ همچنین واردکنندگان کالا به منطقه می‌توانند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند. در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.

کلیه مبادلات بازرگانی از منطقه با سایر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری، مشابه مبادله با خارج از کشور بوده و بدون هیچگونه تشریفات و صرفاً نیازمند ارایه اظهار نامه گمرکی است.

مالیات و مالیات ارزش افزوده

مطابق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که توسط منطقه برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری که توسط منطقه برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج ‌سال  و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال مشمول مالیات با نرخ صفر است و بر اساس بند پ ماده مذکور دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دوسال و در صورت استقرار در مناطق کم تر توسعه یافته به مدت سه سال افزایش می یابد.

همچنین مطابق بند د ماده فوق نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع(فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتری( به استثنای شهرکهای صنعتی استان سمنان و قم)، پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری  نفوس و مسکن نمی شود. بر همین اساس منطقه ویژه اقتصادی گرمسار از معافیت مالیاتی برخوردار نبوده اما با توجه به اینکه استان سمنان و قم از این قاعده مستثنی هستند سازمان مسئول منطقه در حال پیگیری اصلاح آیین نامه مذکور می باشد.

پس از رفع مشکلات ماعافیت مالیاتی منطقه ناشی از شعاع 120 کیلومتری تهران، مالیات با نرخ صفر برای بنگاه‌های مشمول این قانون که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می‌شود.

تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.

تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده باشد، پنجاه درصد (۵۰%) مالیات سال‌های بعد از دوره معافیت با نرخ صفر و پنجاه‌درصد (۵۰%) باقی‌مانده با نرخ‌های مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاصی که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

پس از رفع مشکل معافیت مالیاتی منطقه ناشی از شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران؛ معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی، خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از منطقه که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود، مشروط بر این که گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاه‌ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آن‌ها کمتر از پنج ‌میلیارد ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود.

 

مالیات ارزش افزوده در مراودات صادراتی و با سایر مناطق آزاد و ویژه مشمول معافیت بوده و در تعاملات با سرزمین اصلی مشمول قانون مالیات ارزش افزوده می‌باشد.

بله؛ بهره‌مندی از کلیه معافیت‌های مالیاتی منوط به ارائه اظهارنامه عملکرد سالانه است. مودیان مشمول این تخفیف مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور هستند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آن‌ها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

فعالیت پیمانکاران داخل منطقه چه به عنوان پیمانکار اجرایی سازمان منطقه و چه به عنوان پیمانکار اجرایی سرمایه‌گذاران، معادل مبلغ پیمان، مشمول معافیت مالیات ارزش افزوده است.

به منظور استفاده از این معافیت لازم است که پیمانکاران از سازمان منطقه گواهی فعالیت دریافت و به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند.

ثبت شرکت

خیر؛ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی نیز امکان پذیر است. اما پروانه بهره‌برداری صنعتی صرفاً برای اشخاص حقوقی  صادر می‌شود. لذا ضروری است ثبت شرکت توسط شخص یا اشخاص حقیقی طرف قرارداد تا پیش از صدور پروانه انجام پذیرد. انتقال قرارداد از فرد یا افراد حقیقی طرف قرارداد واگذاری به شخص حقوقی ای که افراد حقیقی طرف قرارداد بیش از ۵۰ درصد سهام آن را داشته باشند برای یک بار بلامانع و رایگان است.

ثبت شرکت در منطقه با آدرس و پلاک ثبتی مندرج در قرارداد واگذاری زمین و با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌های شهرستان گرمسار امکان پذیر می‌باشد.

برای این منظور راهنمای أخذ کدپستی را مطالعه نمایید. (دانلود فایل راهنما)

در صورت استفاده از آدرس و کدپستی اختصاصی قطعه واگذار شده جهت ثبت شرکت، نیاز به آدرس دیگری جهت ثبت شرکت نیست. به غیر از این امتیاز، ثبت شرکت در منطقه تفاوتی با ثبت در سایر نقاط کشور ندارد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران، اقدامات مورد نیاز در این خصوص را طبق ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۴۵۳/ت۱۵۰۱۱ک مورخ ۱۳۷۴/۲/۳۰ و اصلاحات بعدی آن انجام دهد. 

بستگی به نوع فعالیت دارد. به عنوان مثال برای برخی فعالیت‌ها مانند ایجاد کارخانه صنعتی و صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی، مستلزم ثبت شرکت است. البته امکان واگذاری زمین به شخص حقیقی وجود دارد. اما تا پیش از صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی، فرد موظف است نسبت به ثبت شرکت با مالکیت حداکثری فرد یا افرادی که قرارداد واگذاری زمین به نام آن‌ها است اقدام نماید. برای برخی فعالیت‌ها مانند فعالیت‌های خدماتی الزامی به ثبت شرکت نیست.

هر گونه معافیت منطقه ویژه، به فعالیت‌های اقتصادی داخل منطقه که بر اساس مجوزهای صادره توسط سازمان منطقه انجام شده تعلق می‌گیرد و ثبت شرکت در داخل یا خارج منطقه تأثیری بر آن ندارد.

زیرساخت های منطقه

براساس درخواست متقاضی انشعابات آب و مخابرات توسط سازمان منطقه و برق و گاز با معرفی سازمان منطقه توسط سازمان‌های دولتی ذیربط واگذار می‌شود. لازم به ذکر است که واگذاری انشعاب برق از زمان شروع عملیات ساختمانی و واگذاری انشعابات آب، گاز و مخابرات در هنگام بهره‌برداری توسط مدیریت منطقه تعهد گردیده است.

این شبکه در حال طراحی بوده و براساس اولویت‌های ایجاد زیرساخت‌ها اجرا خواهد شد. تا زمان اجرای کامل شبکه فاضلاب واحدها می‌توانند با هماهنگی منطقه نسبت به دفع فاضلاب از طریق چاه جذبی اقدام نمایند.

أخذ مجوز اتصال به راه‌آهن سراسری کشور انجام شده و مسیر ریل اختصاصی مذکور و ایستگاه باری اختصاصی منطقه طراحی شده و در مرحله اجرا است.

ضوابط ساخت و ساز

کلیه مجوزهای مرتبط با ساخت و ساز اعم از پروانه ساختمانی و پایان کار ساختمانی توسط شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار صادر می‌گردد.

صنعتی ۶۰%، دفاتر اداری، جهانگردی – پذیرایی و انبار با زیربنای ۵۰۰۰ متر مربع و بیشتر ۵۰%، فرهنگی و انبار با زیربنای کم‌تر از ۵۰۰۰ متر مربع ۴۰%، درمانی – بهداشتی ۴۵% و سایر کاربری‌های خدماتی با هماهنگی مدیریت منطقه

کاربری‌های صنعتی و انبار ۱۵% و سایر کاربری‌ها ۲۵%. نوع فضای سبز اختیاری است.

نظارت بر پروژه‌های سرمایه‌گذران توسط مهندسین ناظر انتخاب شده توسط سرمایه‌گذار از مهندسین دارای پروانه نظام مهندسی شهرستان گرمسار انجام می‌پذیرد. دفتر فنی شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در این پروژه‌ها نقش نظارت عالیه را دارد. 

جهت أخذ پروانه ساخت و ساز برای اولین بار هیچگونه عوارضی دریافت نمی‌گردد. اما بعد از انقضای مهلت دوساله چنانچه منطقه قرارداد را تمدید نماید خریدار موظف است نسبت به أخذ مجوز جدید و تمدید پروانه ساختمان با پرداخت هزینه طبق نرخ‌های مصوب اعلامی منطقه اقدام نماید.

ضوابط و مقررات ساخت و ساز منطقه و همچنین قوانین و مقررات موضوعه کشور (دانلود ضوابط و مقررات ساخت و ساز منطقه)

خریدار متعهد است حداکثر تا مدت یک سال پس از تاریخ قرارداد، طبق برنامه زمانبندی ارائه شده نسبت به اجرایی نمودن طرح تا مرحله أخذ پایان کار از منطقه اقدام نماید. در صورت تأخیر در اجرای پروژه، خریدار باید دلایل توجیهی تأخیرات را ارائه دهد. چنانچه دلایل موجه باشد بنا به درخواست خریدار، منطقه اجرای پروژه را تا مدت ۱ سال تمدید خواهد نمود.

فروش، اجاره و انتقال مالکیت

کل مساحت ۲۰۰۰ هکتار منطقه در حال حاضر دارای سند تک برگ به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

فروش یا اجاره اراضی، متناسب با درخواست متقاضیان قابل انجام است. مبالغ آن توسط ارزیابی کارشناسان رسمی تعیین می‌شود.

هزینه انشعابات (آب، برق، گاز، دیتا، فاضلاب و تلفن)

متناسب با نوع درخواست متقاضی و موافقت مدیریت سرمایه‌گذاری منطقه به هر دو صورت تملیکی و استیجاری امکان‌پذیر است.

بر اساس قانون، صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارائه پایان کار صادر شده توسط سازمان منطقه می‌باشد. لذا انتقال سند ثبتی ملک مشروط به انجام اقدامات زیر است: 

 • خریدار پروانه ساختمانی را أخذ و ساخت و ساز را تکمیل و پایان کار ساختمان را از منطقه دریافت نموده باشد.
 • خریدار پروانه بهره‌برداری، فعالیت و یا خدماتی خود را برابر مقررات شرکت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار أخذ و بهای زمین را به طور کامل پرداخت نموده و با واگذارنده تسویه حساب کامل کرده باشد. 
 • تفکیک املاک و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالکیت در منطقه با درخواست سازمان منطقه و توسط اداره ثبت اسناد و املاک مربوط انجام می‌شود. 

 

هزینه‌های قانونی انتقال مالکیت بالمناصفه و هزینه حق الثبت و حق التحریر در زمان انتقال سند توسط خریدار پرداخت می‌گردد.

انتقال املاک و مستغلات در منطقه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.

کار و نیروی انسانی

کارگاه‌های واقع در منطقه می‌توانند از خدمات، تخصص‌ها و مهارت‌های متخصصان تبعه کشورهای خارجی استفاده نمایند.

 نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد (۱۰%) کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد.

 

جهت

شهر

جمعیت (نفر)

جهت

شهر

جمعیت (نفر)

غرب

تهران

۸،۲۶۲،۰۰۰

شرق

گرمسار

۷۸،۶۱۹

ورامین

۴۶۸،۴۶۹

سمنان

۱۹۱،۲۲۳

پیشوا

۸۶،۰۶۱

آرادان

۱۵،۴۱۸

پاکدشت

۱۰۳،۵۴۲

ایوانکی

۱۲،۴۶۲

قیامدشت

۵۲،۰۰۰

شمال

ساری

۳۰۹،۸۲۰

جنوب

قم

۱،۱۲۵،۶۷۲

فیروزکوه

۳۹،۲۸۴

 

 

با توجه به وجود شهرهای همجوار، امکان تأمین نیروی انسانی کارگری و متخصص از شهرهای گرمسار، ایوانکی، پاکدشت، شریف آباد، ورامین، قم و تهران وجود دارد.

براساس درخواست کارگاه متقاضی، تأیید سازمان منطقه و توسط واحد کار و خدمات اشتغال ‌منطقه صادر می‌شود.

امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار و تأمین اجتماعی، قرارداد کار، شرایط کار و مراجع حل اختلاف آن‌‎ها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۴۳۳/ت۲۵ک مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

واحد کار و خدمات اشتغال منطقه که توسط وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی سازمان منطقه ایجاد شده، نسبت به‌تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام خواهد کرد. سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان منطقه و حکم وزیر کار و امور اجتماعی منصوب می‌شود.

تسهیلات بانکی

تسهیلات بانکی بر اساس قوانین کشور، به درخواست متقاضی و موافقت بانک پرداخت می‌شود.

منطقه ویژه در مراحل أخذ تسهیلات نسبت به ارائه هرگونه تأییدیه، مکاتبات با بانک‌ها و تسهیل شرایط ترهین اراضی به عنوان وثایق مورد قبول بانک، ایفای نقش می‌کند. منطقه ویژه رأساً نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان اقدام نمی‌نماید.