پیشرفت احداث منطقه

پیشرفت احداث منطقه

با توجه به وسعت زیاد محدوده طرح منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و تنوع فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح، از سیاست احداث و بهره‌برداری مرحله‌ای برای طرح منطقه استفاده شده است. لذا طرح به چهار فاز یا مرحله توسعه تفکیک ‌شد. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته با توجه به اینکه ورودی اصلی منطقه ویژه در قسمت شمالی قرار دارد و دسترسی آن از طریق آزادراه تهران به مشهد امکان‌پذیر است، سایت دو منطقه ویژه به عنوان سایت پیشرو در عملیات اجرایی تعیین گردیده و پس‌ از آن به ترتیب سایت‌های یک و سه و چهار در دست اقدام قرار گرفت.

در حال حاضر سایت‌های یک و دو، با توجه زیرساخت‌های ایجاد شده آماده استقرار واحدهای صنعتی خدماتی می‌باشد.

 

اهم اقداماتی که تاکنون صورت پذیرفته