گمرک منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ۲۴ ساعته شد

نویدی تازه برای رونق تولید در منطقه:
گمرک منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ۲۴ ساعته شد

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه گرمسار، محدودیت ساعت کار گمرک این منطقه که از موانع اساسی تولید واحدهای صنعتی بود، برطرف شد.
طی نشست مشترک مسئولین استانی و مدیران منطقه که با پیشنهاد، پیگیری و تلاش دکتر اردشیر مطهری، نماینده محترم مردم شریف گرمسار، آرادان و ایوانکی برگزار شد، مصوب گردید گمرک منطقه به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمت به واحدهای صنعتی باشد.


ثبت نظر