عقد توافقنامه با شرکت برق منطقه‌ای استان سمنان در خصوص مشارکت در احداث پست سیار برق و خط انتقالی آن .

عقد توافقنامه با شرکت برق منطقه‌ای استان سمنان در خصوص مشارکت در احداث پست سیار برق و خط انتقالی آن.

 با توجه به جلسات برگزار شده بین نمایندگان شرکت سهامی برق منطقه‌ای استان سمنان و شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار درخصوص برق‌رسانی به این منطقه ویژه اقتصادی، توافقنامه مشارکت در احداث پست سیار برق و خط انتقال آن، صبح امروز، ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۰، بین شرکت مدیریت منطقه و برق منطقه‌ای استان سمنان منعقد گردید تا گامی دیگر در راستای رفع موانع و پشتیبانی از تولید برداشته شود.


ثبت نظر