انتصاب جناب آقای بیدی به عنوان سرپرست حراست شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

طی مراسمی که در روز سه‌شنبه، ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰ در شرکت مدیریت #منطقه_ویژه_اقتصادی_گرمسار برگزار گردید، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات صادقانه جناب آقای رهبرزارع، مدیر پیشین حراست منطقه، طی حکمی جناب آقای بیدی به عنوان سرپرست حراست #شرکت_مدیریت_منطقه_ویژه_اقتصادی_گرمسار منصوب گردیدند.

#وزارت_صمت
#ایدرونیوز
#سرمایه_گذاری
#منطقه_ویژه
#سازمان_گسترش_و_نوسازی_صنایع_ایران


ثبت نظر