بازدید نماینده ویژه رئیس جمهور از روند تولید در «منطقه ویژه اقتصادی گرمسار»

بازدید نماینده ویژه رئیس جمهور از روند تولید در «منطقه ویژه اقتصادی گرمسار»

نماینده ویژه رئیس جمهور با هدف اطلاع از وضعیت تولید و به منظور تسهیل و توسعه تجارت و  فعالیت‌های اقتصادی از منطقه ویژه اقتصادی گرمسار بازدید کرد.

در این بازدید، حجت الله عبدالملکی ضمن گفتگو با سرمایه‌گذاران، از نزدیک در جریان وضعیت تولید و طرح‌های توسعه‌ای منطقه قرار گرفت و دستورات لازم را در زمینه رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و نیز بهبود فضای کسب و کار صادر کرد.


ثبت نظر