انتخاب منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به عنوان منطقه ویژه برتر کشور در همایش ملی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی

انتخاب منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به عنوان منطقه ویژه برتر کشور در همایش ملی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی

در مراسم اختتامیه همایش ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با حضور وزیر کشور، استاندار خراسان شمالی و جمعی از مسئولین در مشهد مقدس برگزار شد، از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که بیشتر امتیاز ارزیابی عملکرد را در حوزه‌های اقتصادی، مدیریت منابع، عمرانی و زیربنایی، فرهنگی، گردشگری، اجتماعی، تصویرسازی و روابط عمومی، حقوقی و فناوری اطلاعات به خود اختصاص دادند، تقدیر شد.

بر این اساس در میان مناطق ویژه اقتصادی، سه منطقه‌ی سلفچگان، سهلان و گرمسار به عنوان سه منطقه برتر ویژه اقتصادی معرفی و از عملکرد آن‌ها تقدیر شد.

همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور ‌به مدت دو روز در مشهد با حضور کلیه مدیران، معاونین و مدیران مستقل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد؛ در این همایش مناطق آزاد و ویژه راهکارهایی در جهت بهبود روند کارها در این مناطق را ارائه دادند.


ثبت نظر