برگزاری جلسه آموزشی فرایند صدور مجوزها در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

برگزاری جلسه آموزشی فرایند صدور مجوزها در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

 
در روز سه‌شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۲ جلسه آموزشی با موضوع فرایندهای صدور مجوز توسط مدیر محترم گسترش و تسهیل تولید شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درمحل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و با حضور پرسنل و صنعتگران مستقر در منطقه برگزار شد.
 

ثبت نظر