بازدید مدیریت امور مناطق ویژه اقتصادی شورای مناطق آزاد و ویژه از منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

 

جناب آقای عباسپور آشنا آباد سرپرست مدیریت هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تاریخ 11/10/1398 در سایت منطقه حضور پیدا کردند و طی جلساتی با مدیران منطقه در جریان پیشرفت پروژه‌های منطقه قرار گرفتند


ثبت دیدگاه