برگزاری اولین جلسه شورای مدیران منطقه ویژه اقتصادی در سال ۱۳۹۹

برگزاری اولین جلسه شورای مدیران منطقه ویژه اقتصادی در سال ۱۳۹۹ با رعایت طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و تمامی ضوابط بهداشتی مربوط به بحران‌ ویروس کرونا در سایت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار- ۲۵ فروردین ۹۹.

 


ثبت دیدگاه