معرفی امور گمرکی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

معرفی امور گمرکی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

امور گمرکی منطقه ویژه به عنوان بخشی از سازمان مسئول منطقه (و نه گمرک ج.ا.ا)، وظیفه انجام اقدامات پیش گمرکی یا هر گونه فعالیت مرتبط با امور واردات و صادرات واحدهای صنعتی - بازرگانی مستقر در منطقه یا بازرگانان متقاضی استفاده از خدمات منطقه را بر عهده دارد كه در مواد ۴، ۱۰ و ۱۱ قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و مواد مرتبط با آن‌ها در آیین‌نامه اجرایی قانون فوق به آن‌ها اشاره شده است.

به طور خلاصه مسئولیت این واحد به شرح زیر می‌باشد:

  • مسئولیت هماهنگی و مدیریت فعالیت‌های مجاز گمركی و بازرگانی سرمایه‌گذاران و فعالان مجاز در منطقه
  • نگهداری و كنترل صحیح كالاهای امانی وارده به منطقه در انبارها و اماكن
  • كنترل معاملات و نقل و انتقالات كالاهای منقطه از طریق صدور قبض انبار تفكیكی، صدور اعلامیه انبار، واگذاری (صلح) یا تجمیع قبض انبار
  • ثبت و نگهداری اطلاعات و آمار گمركی منطقه
  • صدور گواهی مبدأ و دیگر فعالیت‌های مرتبط