منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

قلب تپنده صنعت سبز ایران در شاهراه ابریشم...

درباره ما بیشتر بدانید

تاریخچه

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی گرمسار بهمنظور جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و با هدف توسعه منطقهای و ملی در راستای سیاستهای توسعهی پایدار و اقتصاد مقاومتی، توسط هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ با زمینه فعالیت صنعتی- تجاری تصویب و...

چشم انداز

منطقۀ ویژۀ اقتصادی گرمسار تا افق ۱۴۰۴، به مرکز تولید مؤثر در زمینۀ تکمیل زنجیرۀ ارزش بخش صنعت کشور متکی بر پتانسیل و ظرفیتهای جغرافیای اقتصادی خود با تأکید بر منابع محلی و اقتصاد دانش پایه و خلاق تبدیل خواهد...

قوانین و مقررات

دانلود قوانین و مقررات مرتبط با مناطق ویژه اقتصادی

اخبار و مقالات

بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
پنج شنبه ، ۱۹ مرداد ۱۴۰۲

بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از منطقه ویژه اقتصادی گرمساروزیر صنعت، معدن و تجارت صبح پنجشنبه نوزدهم مردادماه...

برگزاری جلسه آموزشی فرایند صدور مجوزها در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
سه شنبه ، ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

برگزاری جلسه آموزشی فرایند صدور مجوزها در منطقه ویژه اقتصادی گرمساردر روز سهشنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۲ جلسه آموزشی با موضوع...

افتتاح خط تولید واحد صنعتی تولیدکننده گچبرگ در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
سه شنبه ، ۲ خرداد ۱۴۰۲

افتتاح خط تولید واحد صنعتی تولیدکننده گچبرگ در منطقه ویژه اقتصادی گرمسارخط تولید شرکت گچبرگسازان کویر گرمسار با سرمایهگذاری ۱۸۵...