منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

قلب تپنده صنعت سبز ایران در شاهراه ابریشم...

درباره ما بیشتر بدانید

تاریخچه

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی گرمسار بهمنظور جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و با هدف توسعه منطقهای و ملی در راستای سیاستهای توسعهی پایدار و اقتصاد مقاومتی، توسط هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ با زمینه فعالیت صنعتی- تجاری تصویب و...

چشم انداز

منطقۀ ویژۀ اقتصادی گرمسار تا افق ۱۴۰۴، به مرکز تولید مؤثر در زمینۀ تکمیل زنجیرۀ ارزش بخش صنعت کشور متکی بر پتانسیل و ظرفیتهای جغرافیای اقتصادی خود با تأکید بر منابع محلی و اقتصاد دانش پایه و خلاق تبدیل خواهد...

قوانین و مقررات

دانلود قوانین و مقررات مرتبط با مناطق ویژه اقتصادی

اخبار و مقالات

مصوبات نخستین نشست جهادی رفع موانع تولید در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ابلاغ شد.
سه شنبه ، ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

استانداری سمنان:مصوبات نخستین نشست جهادی رفع موانع تولید در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ابلاغ شد.به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه...

گمرک منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ۲۴ ساعته شد
یکشنبه ، ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

نویدی تازه برای رونق تولید در منطقه:گمرک منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ۲۴ ساعته شدبه گزارش روابط عمومی منطقه ویژه گرمسار،...

نخستین نشست جهادی رفع موانع تولید در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
شنبه ، ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

اردشیر مطهری مسئولین را برای رفع موانع بسیج کرد:نخستین نشست جهادی رفع موانع تولید در منطقه ویژه اقتصادی گرمساربه گزارش...