پرسش نامه ها و فرم ها

پرسش‌نامه‌ها و فرم‌ها

متقاضی محترم؛

به‌منظور بررسی امکان فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، لازم است نسبت به ارائه اطلاعات خواسته‌شده و تکمیل فرم زیر اقدام نمایید. لطفاً در صورت نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی و مستندات بیشتر، موارد مربوطه ضمیمه گردد.